Diensten


De diensten van Aztrada zijn maatwerk en toegesneden op de opdrachtgever en liggen op het terrein van kennis en expertise. Er zijn vier terreinen waarop Aztrada actief is.

1. Kwalitatief marktonderzoek

 • Branche onderzoek
  • Omzetgegevens en verdeling
  • Distributiestructuur van producent, handel naar klant
  • Belangrijkste spelers
  • Kansen en bedreigingen
 • Omgeving analyses
  • Onderzoek naar de invloed van wettelijke regelingen op een bedrijf en/of de diensten en producten
  • Idem, onderzoek naar de politieke maatschappelijk invloed
  • Idem, onderzoek naar sociaal culturele aspecten
  • Idem, onderzoek naar de bereikbaarheid van de locatie
 • Haalbaarheidsonderzoek
  • Onderzoek naar de commerciële haalbaarheid van de introductie van: een bedrijf, een specifieke activiteit, dienst of product in een bepaalde markt
 • Klantonderzoek en afnemersgedrag
  • Bepaling en samenstelling van te onderscheiden doelgroepen
  • Koopgedrag en gebruik van specifieke diensten en producten
  • Koopmotieven gehanteerd door kopers van een product of dienst
 • Klanttevredenheid
  • Onderzoek naar de tevredenheid van uw klanten over uw bedrijf en medewerkers, service, winkelbeleving, etc.
  • Onderzoek naar het gebruik van uw diensten en/of producten
 • Concurrentieonderzoek
  • Onderzoek naar de positionering en beleving van producten en diensten van concurrenten ten opzichte van de eigen aspecten
  • Idem, naar de communicatieve - en winkelprestaties van concurrenten

Kwalitatief onderzoek richt zich in bovenstaande op het vaststellen van de status en het ‘hoe’, ‘waarom’ en ‘wanneer’ van de te onderzoeken materie.

De uitkomsten zijn geschikt voor het formuleren en bepalen van strategische beleid maar ook het bepalen van de vorm en inhoud van producten en diensten.

2. Coachen van managers en ondernemers


Het begeleiden van en als vraagbaak optreden voor verantwoordelijke functionarissen is één van de belangrijkste activiteiten van Aztrada. Vooral managers uit andere vakdisciplines maken gebruik van deze ondersteuning.

Coachen wordt toegepast in de volgende situaties:
 • Bij opstellen van strategische ‘businessplannen’
 • Voorbereiden van de marktintroductie van een bedrijf, dienst of product

3. Trainen


Het bieden van praktische marketingkennis is een mogelijkheid. Aztrada verzorgt dit voor zowel kleine als grotere groepen. Te denken valt aan de directie, staf van een afdeling maar ook managers op gelijk niveau uit een organisatie die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een organisatorische verandering.

De mogelijkheden zijn als volgt:
 • Workshops voor medewerkers over specifieke marketing en communicatieonderwerpen
 • Creatieve ontwikkeling van beleid met teams (‘hei sessies’)
 • Verzorgen van specifieke marketingpresentaties

4. Uitvoeren van concrete marketing en communicatietrajecten


Tenslotte biedt Aztrada haar marketingkennis en expertise aan in de vorm van interim werkzaamheden. Hierbij gaat het specifiek om:
 • Organisatorisch regelen van de marktintroductie van een nieuw product of dienst inclusief het bedenken van het communicatieconcept
 • Verzorgen van de productie van marketingcommunicatie en bemiddelen bij inkopen daarvan